10kw White Gold Boston Bruins XS Pendant

10kw White Gold Boston Bruins XS Pendant