10kw White Gold Boston Celtics XS Pendant

10kw White Gold Boston Celtics XS Pendant