10kw White Gold Eastern Illinois University Small Pendant

10kw White Gold Eastern Illinois University Small Pendant