10kw White Gold Calgary Flames XS Pendant

10kw White Gold Calgary Flames XS Pendant