10kw White Gold Miami Heat XS Pendant

10kw White Gold Miami Heat XS Pendant