10kw White Gold Utah Jazz XS Pendant

10kw White Gold Utah Jazz XS Pendant