10kw White Gold Sacramento Kings XS Pendant

10kw White Gold Sacramento Kings XS Pendant