10kw White Gold Miami University XS Pendant

10kw White Gold Miami University XS Pendant