10kw White Gold Detroit Pistons XS Pendant

10kw White Gold Detroit Pistons XS Pendant