10kw White Gold Buffalo Sabres XS Pendant

10kw White Gold Buffalo Sabres XS Pendant