10kw White Gold San Antonio Spurs XS Pendant

10kw White Gold San Antonio Spurs XS Pendant