10kw White Gold University of Miami XS Pendant

10kw White Gold University of Miami XS Pendant