10kw White Gold University of Nebraska XS Pendant

10kw White Gold University of Nebraska XS Pendant