10kw White Gold University of Texas at San Antonio Large Disc Pendant

10kw White Gold University of Texas at San Antonio Large Disc Pendant