10kw White Gold Virginia Tech XS Pendant

10kw White Gold Virginia Tech XS Pendant