10kw White Gold Minnesota Wild XS Pendant

10kw White Gold Minnesota Wild XS Pendant