10kw White Gold Washington Wizards XS Pendant

10kw White Gold Washington Wizards XS Pendant