10kw White Gold Boston College Large Pendant

10kw White Gold Boston College Large Pendant