10kw White Gold Creighton University XL Pendant

10kw White Gold Creighton University XL Pendant