10kw White Gold Fairfield University XL Disc Pendant

10kw White Gold Fairfield University XL Disc Pendant