10kw White Gold Philadelphia Flyers Small Pendant

10kw White Gold Philadelphia Flyers Small Pendant