10kw White Gold Sacramento Kings Small Pendant

10kw White Gold Sacramento Kings Small Pendant