10kw White Gold Kansas State University Small Pendant

10kw White Gold Kansas State University Small Pendant