10kw White Gold Orlando Magic Small Pendant

10kw White Gold Orlando Magic Small Pendant