10kw White Gold Miami University Small Pendant

10kw White Gold Miami University Small Pendant