10kw White Gold Oklahoma State University Small Pendant

10kw White Gold Oklahoma State University Small Pendant