10kw White Gold Ohio State University Small Pendant

10kw White Gold Ohio State University Small Pendant