10kw White Gold Ohio University Small Pendant

10kw White Gold Ohio University Small Pendant