10kw White Gold Transylvania University XL Disc Pendant

10kw White Gold Transylvania University XL Disc Pendant