10kw White Gold Utah State XL Disc Pendant

10kw White Gold Utah State XL Disc Pendant