10kw White Gold Toledo XL Disc Pendant

10kw White Gold Toledo XL Disc Pendant