10kw White Gold University of Texas at San Antonio XL Disc Pendant

10kw White Gold University of Texas at San Antonio XL Disc Pendant