10kw White Gold Virginia Tech Small Pendant

10kw White Gold Virginia Tech Small Pendant