10kw White Gold Washington Wizards Small Pendant

10kw White Gold Washington Wizards Small Pendant