10kw White Gold Sacramento Kings Medium Pendant

10kw White Gold Sacramento Kings Medium Pendant