10kw White Gold Toronto Maple Leafs Medium Pendant

10kw White Gold Toronto Maple Leafs Medium Pendant