10kw White Gold Miami University Medium Pendant

10kw White Gold Miami University Medium Pendant