10kw White Gold Purdue Medium Pendant

10kw White Gold Purdue Medium Pendant