10kw White Gold Southern Illinois University Medium Pendant

10kw White Gold Southern Illinois University Medium Pendant