10kw White Gold University of Dayton Medium Pendant

10kw White Gold University of Dayton Medium Pendant