10kw White Gold Eastern Illinois University XL Pendant

10kw White Gold Eastern Illinois University XL Pendant