10kw White Gold Miami Heat Large Pendant

10kw White Gold Miami Heat Large Pendant