10kw White Gold Rutgers XL Pendant

10kw White Gold Rutgers XL Pendant