10kw White Gold University of Tenne10kw White Goldee Large Pendant

10kw White Gold University of Tenne10kw White Goldee Large Pendant