10kw White Gold Xavier University XL Pendant

10kw White Gold Xavier University XL Pendant