10kw White Gold Boston Bruins XL Pendant

10kw White Gold Boston Bruins XL Pendant