10kw White Gold Boston Celtics XL Pendant

10kw White Gold Boston Celtics XL Pendant