10kw White Gold Miami Heat XL Pendant

10kw White Gold Miami Heat XL Pendant