10kw White Gold Utah Jazz XL Pendant

10kw White Gold Utah Jazz XL Pendant