10kw White Gold Sacramento Kings XL Pendant

10kw White Gold Sacramento Kings XL Pendant